Toekomstig project: Tiense Suiker, Tienen

Het verhaal van Tiense Suiker begint al in 1836. In dat jaar dienen Joseph Vandenberghe de Binckom en Pierre Van den Bossche een bouwaanvraag in bij het stadsbestuur van Tienen. De stad kende een vergunning toe en de geboorte van de Tiense Suikerraffinaderij was een feit. Tegen het einde van 19de eeuw was de fabriek een middelgroot bedrijf. Dankzij talrijke technische verbeteringen en innovaties steeg de totale jaarproductie van geraffineerde suiker in Tienen van 7.000 ton in 1894 tot 62.000 ton in 1913.

Het bedrijf begon in die tijd ook suiker te exporteren en nam andere Belgische suikerfabrieken over. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Tiense Suikerraffinaderij voor belangrijke vernieuwingen in de suikerindustrie zorgen. Zo had het bedrijf onder meer de hand in de verbetering van de zaadselectie en de optimalisering van de bietenteelt. Ook op sociaal vlak verrichtte het bedrijf baanbrekend werk. Lang vóór de wetgever dit deed, voerde de Tiense Suikerraffinaderij het principe van het betaald verlof in en beperkte het de werktijd tot acht uren per dag.

Er werd Winlock gevraagd om drie geluidswerende poorten met buitentoepassing te plaatsen.

Bedankt, Tiense Suiker!

 

Deel dit nieuws

Left Menu Icon